pályázat Intézményvezető ápoló

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Intézményvezető ápoló (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Gagarin u. 5.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben lakók ápolásának és gondozásának teljes körű szakmai irányítása, ellenőrzése. Ember centrikus, egyénre szabott ápolási, gondozási tevékenység felügyelete, koordinálása.

 

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2 pontja szerinti,
 • Tartós bentlakást biztosító szociális intézményben szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány benyújtása, melyben igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll az 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bek. d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2 pontja szerinti szakképzettség;
 • Munkakör ellátásához szükséges orvosi alkalmasság;

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális alap /szakvizsga megléte;

 

Elvárt kompetenciák:

 • Következetesség, elkötelezettség;
 • Jó kommunikációs és együttműködési képesség;
 • Konfliktuskezelés;
 • Határozottság;
 • Megbízhatóság;
 • Problémamegoldó, döntéshozó képesség;
 • Jó szervező képesség;

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Személyes adatok;
 • Fényképes szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • Nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik a pályázatát.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Árpád nyújt, a 06/94/511-459 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Gagarin u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 348/2015, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető ápoló.
 • Elektronikus úton Fekete Árpád igazgató részére a modszertan pont vas kukac t-online pont hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Fekete Árpád, Vas megye, 9700 Szombathely, Gagarin u. 5.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 15.