”Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése”

 

Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése

TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0012                                                                                         

A PROJEKT CÍME:

Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése

TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0012

TÁMOGATÓ:

  • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság

TÁMOGATÁS TELJES ÖSSZEGE:

  • 29.331.470.-Ft

PROJEKT CÉLJA:

A projekt hosszútávú célja:

§  Az ágazati érdekek tervezés szintjén való megjelenítése, továbbá a hatékony, probléma specifikus szolgáltatástervezés, valamint a település sajátosságaihoz igazodó és hosszútávon fenntartható intézményi háttér, szolgáltatás kialakítása és a források hatékony felhasználása, allokálása érdekében korszerű képzési stratégia kialakítása Szombathelyi kistérségben:

Közvetlen célok:

§  A szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések kialakítása, tudástranszfer erősítése, a képzőhelyek és az önkormányzatok, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények együttműködésével a szolgáltatásfejlesztési tervek kimunkálása, értékelése, a terepgyakorlat és a tereptanárképzés rendszerének és módszereinek fejlesztése.

§  A szolgáltatásfejlesztési tervek megvalósításához kapcsolódó képzési igények kielégítése, a fejlesztéshez kapcsolódó tudások megerősítése, bővítése, továbbá a tervezést megalapozó terepgyakorlati rendszer és a tereptanárképzés fejlesztése.

CÉLCSOPORT:

A projekt közvetlen célcsoportja:

§  Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői (interdiszciplináris team tagjai)

§  a hatékony szolgáltatástervezés érdekében indított képzésekben résztvevő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokban dolgozó szakemberek

§  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, mint felsőoktatási intézmény szakemberei

§  a tereptanár képzésben résztvevő szakemberek

A projekt közvetett célcsoportja:

§  a települési önkormányzatok képviselői

§  a szociális felsőoktatásban résztvevő hallgatók

§  Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokban dolgozó szakemberek

§  Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek.

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE:

  • Szombathely és kistérsége

MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:

  • 2010. június 1. – 2012. május 31.

TARTALMA:

1)      Szombathely és kistérsége humánerőforrás-fejlesztési, képzési stratégiájának kialakítása. Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői interdiszciplináris teamet hoztak létre már a projekt előkészítő időszakában, és a teamet a projekt teljes időtartamában működtetik, hogy a kistérségben olyan szolgáltatástervezési koncepció készüljön el, amely valós igényekre és szükségletekre válaszol.

2)      A hatékony szolgáltatástervezés érdekében képzések szervezése. Az előzetes szükségletfelmérés és a fókuszcsoportos beszélgetés eredményeire alapozva határoztuk meg a projekt keretében megvalósítandó képzéseket és a képzésekben résztvevők körét.

3)      Terepgyakorlati rendszer fejlesztése. PTE ETK, mint szociális felsőoktatási intézmény szakemberei áttekintették a terepgyakorlatok jelenlegi rendjét és módszerét és meghatározták a fejlesztendő területeket.

A PROJEKTBEN VÁRT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEK:

§  Szerződéskötésre kerül sor a kistérség, a felsőoktatási, az akkreditált felnőttképző intézmények között, a fejlesztési célok megvalósítása érdekében.

§  Elkészül a szolgáltatásfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó képzési terv.

§  A program keretében megvalósul 4 képzés és legalább 50 ember eredményesen befejezi azt.

§  A felsőoktatási szervezet és a terepintézmények között 6 együttműködési szerződés megkötésére kerül sor.

§  A terepképzésbe min. 12 intézményi egység kerül bevonásra.

§  Legalább 30 fő szakember bevonásra kerül a tereptanári képzésben.

§  20 fő tereptanárként alkalmazásra kerül.

§  70 fő hallgató részt vesz a terepképzésben.

§  Elkészül 1 db módszertani kézikönyv továbbá a terepképzés- és gyakorlat adminisztrációs rendszere.

§  Elkészül a tereptanárképzés tematikája és módszertana.

§  1 területen a szolgáltatók szervezetfejlesztése megtörténik.

 

A projekt megvalósításában résztvevő megyei fenntartású intézmény, a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet (Szombathely, Gagarin u. 5.). Intézményvezető: Fekete Árpád  Elérhetősége: 06-30-5904-180   Honlap:www.vasimodszertan.hu 

/webimages/files/osszefoglalo.pdf